dinsdag 23 mei 2017

schoolfeest: de klinker heeft talent!

We straalden, 
dansten,
 genoten en maakten plezier
 terwijl we schitterden op het podium."Let me love you"
xxx Juf An en Juf Mirte